Rode straatverlichting in opspraak

rode straatverlichting

Vleermuizen en straatverlichting

Vleermuizen zijn nachtdieren, zij functioneren het beste in een donkere omgeving en zijn erg gevoelig voor lichtverstoring. Standaard straatverlichting kan vleermuizen verblinden, afschrikken en hun leefomgeving verstoren. Je kunt dus voor de vleermuizen beter gebruik maken van een rode kleur, zoals bij de straatverlichting die in opspraak is gekomen.

Beschermde diersoort

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort in ons land. Dit heeft tot gevolg dat het plaatsen van straatverlichting die de leefomgeving van de vleermuizen verstoort, in strijd is met de flora- en faunawet. Als je straatverlichting wil aanleggen, moet je hier rekening mee houden en kun je dus geen standaard straatverlichting plaatsen.

Verschillende lichtkleuren

Uit onderzoek is gebleken dat vleermuizen vooral gevoelig zijn voor het blauwe en ultraviolette licht van straatlantaarns, ze nemen dit namelijk erg sterk waar. Om de vleermuis te beschermen, kun je deze kleuren dus niet gebruiken als je straatverlichting gaat aanleggen. Je zult dus op zoek moeten gaan naar een kleurspectrum dat voor mensen onderscheidend licht geeft, maar dat voor de vleermuizen niet storend is. Dat kleurenspectrum is gevonden in de vorm van de rode straatverlichting die nu in opspraak is.

(Een goed voorbeeld van rode straatverlichting die in opspraak is geraakt vind je in een nieuwbouwwijk in Barneveld, zie: http://barneveldsekrant.nl/lokaal/bewoners-over-rood-licht-%C2%B4dit-staat-heel-gek%C2%B4-368089 ) 

Aanvullende maatregelen

Er zijn nog een aantal aanvullende maatregelen die je kunt toepassen ter bescherming van vleermuizen en die ervoor zorgen dat de in opspraak geraakte rode straatverlichting minder vaak aan is:

  • Je kunt gebruik maken van lichtmasten die niet hoger zijn dan 6 meter en de lichtval dus scherp naar beneden afsnijden.
  • Je kunt werken met een detectiesysteem voor fietsers en voetgangers. De wegverlichting gaat dan alleen aan als er fietsers of voetgangers langskomen.
  • Je kunt lussen in de weg leggen die auto’s herkennen en ervoor zorgen dat er bij enkel autoverkeer geen straatverlichting aangaat.
  • Je kunt de verlichting zo instellen dat hij langzaam inschakelt en zachtjes dooft, om de verblinding van vleermuizen zoveel mogelijk te beperken.
  • Je kunt een klok instellen, waarmee je op een bepaald tijdstip de verlichting in- en uitschakelt.